Dokumentacja w sprawach związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy 2019

Dokumentacja w sprawach związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy 2019

Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej zawiera wykaz dokumentów zaliczanych do ewidencji czasu pracy. Jest to wyczerpujący katalog zawartości ewidencji czasu pracy przechowywanej dla każdego pracownika. Co obejmuje dokumentacja związana z ewidencjonowaniem czasu pracy? Czytaj więcej O tej wersjiDokumentacja w sprawach związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy 2019