Okres wypowiedzenia – ustalenie jego daty początkowej i końcowej

Okres wypowiedzenia – ustalenie jego daty początkowej i końcowej

Jedną z możliwości zakończenia stosunku pracy jest rozwiązanie umowy o pracę przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (tzw. rozwiązanie za wypowiedzeniem). Czy okres wypowiedzenia dla każdego rodzaju umowy o pracę jest taki sam? Od czego zależy jego długość? Kiedy zaczyna się jego bieg?

Czytaj więcej O tej wersjiOkres wypowiedzenia – ustalenie jego daty początkowej i końcowej