Zwolnienia całkowite i częściowe z rejestracji w BDO – objaśnienie Ministra Klimatu

Zwolnienia całkowite i częściowe z rejestracji w BDO – objaśnienie Ministra Klimatu

Minister Klimatu wydał specjalne objaśnienie prawne, co do tego, kto jest, a kto nie jest zwolniony z obowiązku rejestracji w systemie BDO. Co do zasady obowiązani są wszyscy, ale przewidziano szereg zwolnień całkowitych i częściowych. Czytaj więcej O tej wersjiZwolnienia całkowite i częściowe z rejestracji w BDO – objaśnienie Ministra Klimatu