Praca zdalna, jakie koszty poniesie pracodawca zmiany 2023

Praca zdalna, jakie koszty poniesie pracodawca zmiany 2023

Jakie koszty pracy zdalnej poniesie pracodawca, określa nowelizacja Kodeksu pracy, której przepisy dotyczące pracy zdalnej wchodzą w życie 7 kwietnia 2023 r. Jakie koszty związane z pracą zdalną musi pokryć pracodawca? W jaki sposób ustala się zasady pokrywania kosztów? Jakie świadczenia przysługują pracownikowi za korzystanie z należących do niego narzędzi i urządzeń?

Czytaj więcej O tej wersjiPraca zdalna, jakie koszty poniesie pracodawca zmiany 2023

Wypowiedzenie umowy zmiany

Wypowiedzenie umowy zmiany

Nowelizacja Kodeksu pracy wdrażająca tzw. dyrektywę rodzicielską oraz work-life balance zmodyfikuje zasady wypowiadania umowy o pracę. Co się zmieni? Wypowiedzenie umowy o pracę w Kodeksie pracy Zmiany dotyczące wypowiadania umów o pracę mają usunąć nierówności w Kodeksie pracy między umowami o pracę na czas określony i umowami o pracę na czas nieokreślony. Zgodnie z nowelizacją,Więcej oWypowiedzenie umowy zmiany[…]

Większa ochrona pracownika przed zwolnieniem – zmiana w KP

Większa ochrona pracownika przed zwolnieniem – zmiana w KP

Wskutek dużej nowelizacji Kodeksu Pracy pracownicy zyskali większą ochroną przed rozwiązaniem umowy o pracę. W jakich sytuacjach będzie przysługiwała ta ochrona? Ochrona pracownika przed zwolnieniem Na skutek dużej nowelizacji KP dodano art. 294 § 1. Ustawodawca wprowadził katalog 4 sytuacji, które nie mogące stanowić: przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przezWięcej oWiększa ochrona pracownika przed zwolnieniem – zmiana w KP[…]

Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy

Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy

Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy – co się zmieni? Nowelizacja Kodeksu Pracy wdraża ona dwie unijne dyrektywy – tzw. dyrektywę rodzicielską oraz work-life balance. W ramach zmian zostaną również zmodyfikowane obowiązki informacyjne pracodawcy względem pracownika. O czym należy poinformować pracownika? Pracodawca, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy, będzie zobowiązanyWięcej oNowe obowiązki informacyjne pracodawcy[…]

Przerwy w pracy. Będziemy pracować krócej

Przerwy w pracy. Będziemy pracować krócej

Przerwy w pracy. Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza również zmiany dotyczące przerw, jakie należą się pracownikowi w ciągu dnia pracy. Kiedy przysługują przerwy w pracy? Jaka jest ich długość? Od czego zależą przerwy w pracy?

Przerwy w pracy również zostały objęte najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy. Prezydent podpisał przyjętą 9 marca nowelizację 23 marca. Wejdzie ona w życie po upływie 21 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Czytaj więcej O tej wersjiPrzerwy w pracy. Będziemy pracować krócej