Formularze pracownicze – nowe wzory

Ministerstwo pracy opublikowało pomocnicze wzory dokumentów dostosowane do zmian przepisów obowiązujących od 4 maja br. Wśród nich są nowe kwestionariusze osobowe dla kandydata i pracownika.

Pomocniczych wzorów dokumentów dla pracowników i pracodawców jest siedem. 6 maja br. resort pracy opublikował ich zaktualizowaną wersję w Biuletynie Informacji Publicznej, uwzględniającą stan prawny obowiązujący od 4 maja 2019 r. Tego dnia weszły w życie zmiany przepisów wprowadzone ustawą z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; DzU poz. 730).

Pomocnicze, urzędowe wzory dokumentów (od 4 maja 2019 r.) pobrane ze strony https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-pomocnicze-wzory-dokumentow-zwiazanych-z-ubieganiem-sie-o-zatrudnienie-nawiazaniem-zmiana-oraz-ustaniem-stosunku-pracy

1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie_wzor_mrpips_akt._04.05.2019
2. Kwestionariusz osobowy dla pracownika kwestionariusz_osobowy_dla_pracownika_wzor_mrpips_akt._04.05.2019
3. Umowa o pracę Umowa_o_pracę_po_4_maja
4. Wypowiedzenie warunków umowy o pracę Wypowiedzenie_warunków_fin
5. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem Rozwiązanie_za_wypowiedzeniem_fin
6. Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia Rozwiązanie_ze_skróconym_wyp_fin
7. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia Rozwiązanie_bez_wypowiedzenia_fin-1

Podstawa prawna: 

  • ustawa z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. z 2019 r. poz. 730).