Limity na 2019 rok

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – limit 2019

Rok 2019 Limit wg ustawy
Działalność samodzielna Dla spółki cywilnej
250 000 euro 1 069 875 zł 250 000 euro 1 069 875 zł

Pełna i uproszczona rachunkowość – limity 2019

Limit wg ustawy Limit w zł Rok obrotowy
2 000 000 euro 8 559 000 zł 2019