Minimalne wynagrodzenie w 2020 r.

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 10 września br. przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.

Zgodnie z tym aktem prawnym od 1 stycznia 2020 r. wynagrodzenie za pracę wzrośnie do poziomu 2.600 zł, a stawka godzinowa z umowy zlecenia/o świadczenie usług wyniesie 17 zł.