SPLIT PAYMENT – PODZIELONA PŁATNOŚĆ

Od 1 lipca 2018 r. podatnicy VAT mają możliwość korzystania z mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. Polega on na tym, że zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty VAT wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT. Natomiast zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury dokonywana jest na rachunek bankowy  dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo będzie rozliczana w inny sposób. Od 1 stycznia 2019 roku podzielona płatność jest obowiązkowa dla każdego podatnika podatku VAT.