Wypowiedzenie umowy zmiany

Nowelizacja Kodeksu pracy wdrażająca tzw. dyrektywę rodzicielską oraz work-life balance zmodyfikuje zasady wypowiadania umowy o pracę. Co się zmieni?

Wypowiedzenie umowy o pracę w Kodeksie pracy

Zmiany dotyczące wypowiadania umów o pracę mają usunąć nierówności w Kodeksie pracy między umowami o pracę na czas określony i umowami o pracę na czas nieokreślony. Zgodnie z nowelizacją, pracodawca w oświadczeniu o:

  • wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony lub umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony,
  • rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia

będzie musiał podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Obowiązek podania przyczyny wypowiedzenia zostanie w ten sposób rozszerzony na umowę o pracę zawartą na czas określony.

Wypowiedzenie umowy – kogo należy zawiadomić?

Pracodawca będzie musiał zawiadomić o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową. Będzie musiał również podać przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.

Wypowiedzenie umowy – zmiana uprawnień pracownika

Zgodnie z nowelizacją, także uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę ulegną zmianie. Po zmianach w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas nieokreślony jest nieuzasadnione albo narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę – sąd pracy, stosownie do żądania pracownika, orzeknie o bezskuteczności wypowiedzenia, lub jeśli umowa ulegnie rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. 

 

https://kadry.infor.pl/5712526,wypowiedzenie-umowy-o-prace-zmiany.html