Obniżenie skali podatkowej, wyższe KUP już od 1 października 2019 r.

Obniżenie skali podatkowej, wyższe KUP już od 1 października 2019 r.

Skala podatkowa za cały 2019 rok uległa zmianie. W rocznym rozliczeniu podatku za 2019 r. do dochodów do 85 528 zł będzie miała zastosowanie stawka 17,75 proc. Jaki zysk przyniesie obniżenie PIT w 2019 i 2020 roku? Ile po zmianach wyniosą koszty uzyskania przychodów? Zmiany już od 1 października 2019 r. Czytaj więcej O tej wersjiObniżenie skali podatkowej, wyższe KUP już od 1 października 2019 r.

Minimalne wynagrodzenie w 2020 r.

Minimalne wynagrodzenie w 2020 r.

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 10 września br. przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r. Zgodnie z tym aktem prawnym od 1 stycznia 2020 r. wynagrodzenie za pracę wzrośnie do poziomu 2.600 zł, a stawka godzinowa z umowy zlecenia/o świadczenie usług wyniesie 17 zł.