Okazjonalna praca zdalna nowość w KP

Okazjonalna praca zdalna nowość w KP

Z związku ze zmianami w Kodeksie Pracy znajdą się dwa rodzaje pracy zdalnej w 2023 r.

Ustawodawca wprowadził dwie formy pracy zdalnej:

1) stała praca zdalna (bez możliwości wymuszenia przez pracodawcę powrotu do pracy stacjonarnej),

2) okazjonalna praca zdalna (OPZ) – 24 dni w roku dla każdego.

W obu tych wariantach trzeba złożyć wniosek (chyba że pracownik od początku ma wpisaną w umowę pracę zdalną – wtedy wniosek jest niepotrzebny).

Czytaj więcej O tej wersjiOkazjonalna praca zdalna nowość w KP

Zmiany w teczkach osobowych

Zmiany w teczkach osobowych

Od 21 marca zmiany w aktach osobowych pracownika. Praca zdalna, badanie trzeźwości i testy na narkotyki

Nowa część E akt osobowych przeznaczona jest na informacje o dacie, godzinie i minucie badania trzeźwości pracowników lub kontroli na obecność narkotyków. W części B należy umieścić dowód poinformowania pracownika, że może podlegać takiej kontroli. Zmian tych nie wprowadzają pracodawcy nie planujący kontrolować pracowników na obecność alkoholu i narkotyków.

Czytaj więcej O tej wersjiZmiany w teczkach osobowych

Umowa zlecenie jako forma zatrudnienia

Umowa zlecenie jako forma zatrudnienia

Umowa zlecenie jest formą zatrudnienia często stosowaną na rynku pracy. Czym różni się od umowy o pracę? Jakie zapisy powinna zawierać? Oto najważniejsze informacje. Różnice między umową-zleceniem a umową o pracę Umowa-zlecenie jest umową cywilnoprawną uregulowaną w Kodeksie cywilnym. Polega ona na tym, iż przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającegoWięcej oUmowa zlecenie jako forma zatrudnienia[…]

Składki ZUS od umowy zlecenia w 2023 roku.

Składki ZUS od umowy zlecenia w 2023 roku.

Kto podlega ubezpieczeniom społecznym od umów zlecenia? Jakie składki płaci się na zleceniu? Czy trzeba płacić składki ZUS od zleceniobiorcy, który jest również pracownikiem? Co ze składkami od zleceniobiorców na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych? Co z ubezpieczeniem zleceniobiorców, którzy są rolnikami, przedsiębiorcami? Jaka składka zdrowotna od zleceniobiorcy?

Czytaj więcej O tej wersjiSkładki ZUS od umowy zlecenia w 2023 roku.