Koszty uzyskania przychodów i niższy PIT – zmiany 2019/2020

Od 1 października 2019 r. pracownicze koszty uzyskania przychodów będą wyższe, czyli pracownik otrzyma większy zwrot za wydatki na dojazd do pracy i zapłaci niższy PIT. Niektóre zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Od 1 października wejdą w życie rewolucyjne zmiany w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Najważniejsze z punktu widzenia pracodawcy i pracownika to obniżenie stawki PIT z 18 do 17 proc. oraz podniesienie kwot kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy. Wszystkie te zmiany podatkowe spowodują, że w kieszeni każdego pracownika zostanie rocznie kilkaset złotych, w zależności od tego, kto ile zarabia. Ustawa wchodzi w życie co do zasady 1 października 2019 r. Jednakże z uwagi na fakt, że przepisy te zaczną obowiązywać w trakcie roku podatkowego ustawodawca przygotował szereg przepisów przejściowych, między innymi dotyczących dochodów uzyskanych od 1 października do 31 grudnia tego roku.

Od 1 stycznia 2020 r. koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, zgodnie ze zmienianym art. 22 ust. 2 ustawy o PIT:

  1. wynoszą 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3000 zł (obecnie 1 335 zł) – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
  2. nie mogą przekroczyć łącznie 4500 zł za rok podatkowy (obecnie 2 002,05 zł) – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
  3. wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3600 zł (obecnie 1 668,72 zł) – w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
  4. nie mogą przekroczyć łącznie 5400 zł za rok podatkowy (obecnie 2 502,56 zł) – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. miesięczne koszty uzyskania przychodów wynoszą:

  • 250 zł (jednoetatowcy) – obecnie 111,25 zł,
  • 300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) – obecnie 139,06 zł,

Przy obliczaniu podatku za 2019 r. koszty uzyskania przychodów za rok podatkowy:

  • wynoszą nie więcej niż 1751,25 zł – w przypadku jednoetatowców miejscowych,
  • nie mogą przekroczyć łącznie 2626,54 zł – w jednoetatowców dojeżdżających,
  • wynoszą łącznie nie więcej niż 2151,54 zł – w przypadku wieloetatowców,
  • nie mogą przekroczyć łącznie 3226,92 zł – w przypadku wieloetatowców dojeżdżających.

WAŻNE

Ustawa wchodzi w życie co do zasady 1 października 2019 r. Z dniem 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie przepisy art. 1 pkt. 1-3 i 5 i art. 7 ust. 2. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.